,

Како до ефикасен попис?

22 Дек 2021

Зошто секоја компанија треба да направи попис?

Сите компании мора да направат годишен попис на средствата што ги поседуваат. Бидејќи износот на утврдениот биланс на средства може да има значително влијание врз билансот на состојба, но и врз даночните обврски, важно е пописот да го спроведеме на организиран, навремен и прецизен начин.

Согласно Законот за сметководство и ревизија, правното лице е должно да врши попис на средствата и обврските на билансот на состојба на почетокот на работењето и најмалку еднаш годишно на крајот на финансиската година или друг пресметковен период утврден во согласност со законот.

Правилно снимање и контрола во текот на целата година

За да тече пописот како што треба, потребно е да се следи состојбата на залихите во текот на целата година за да нема проблеми во самиот процес. Лицето одговорно за примање на стоката мора да подлежи и на физичка проверка за да се утврдат фактите. Исто така, важно е фактурираниот износ и физичкиот трошок на стоката да се усогласат при издавањето на стоката. Тоа значи дека доколку сме издале 500 парчиња, потребно е физички да провериме дали овој број навистина се совпаѓа со залихата на стоката. По преземањето на стоката, улогата на магационерот е да се погрижи ништо да не е прикачено на оваа стока во текот на целата година. Можеме да зборуваме за природни катастрофи кои ги оштетуваат стоките, што може да доведе до недостиг од овие добра. Контролата треба да се врши тековно, но најлесно е да се изврши со помош на деловна програма која ни овозможува да го прелистуваме магацинот (мало, големо, магацин и сл.).

4 чекори до ефикасен попис

Сите сме свесни дека пописот не може да се заврши со неколку едноставни чекори, но дефинитивно можеме да ви дадеме неколку совети за да ви ја олесниме работата.

1. Важна е детална и навремена подготовка

Документацијата мора да се чува и да се евидентираат сите настани што се случиле до денот кога го спроведуваме пописот. Треба однапред да се испланира кој, кога и каде ќе направи попис. Сите попишувачи мора да бидат информирани во согласност со договорот.

2. Попис кога инвентарот е сè уште мал

Внимавајте на инвентарот кога залихите се помали, кога товарите и активностите на просторот се минимални (на пр. кога има неработен ден во продавницата). Целта е реализацијата да биде што поисплатлива и да не се попречува редовното работење. Губењето работа значи губење пари!

3. Планирајте и почитувајте ги роковите

Посебно внимание треба да се посвети на овој чекор од оние кои се зависни од други компании или поединци во која било форма – можеби во форма на чекање за плаќање или нешто друго. Доколку не сте добиле потврда од купувачот, не е можна точна регистрација. Таквата сертификација често може да се одложи, понекогаш и повеќе од 30 дена, што го отежнува навременото подготвување на правилен попис.

4. Детално анализирајте ги резултатите

Овој чекор често открива дека ситуацијата не е усогласена бидејќи не е подготвена соодветната документација за одредени настани. Поради оваа причина, уписите во сметководствените книги не одговараат на фактичката состојба.

 

Нашите совети за ефикасен попис не завршуваат тука! Доколку имате дополнителни прашања во врска со пописот и како е најлесно да се направи тоа, контактирајте не за да поразговараме за најефикасните начини на извршување на оваа законска должност во вашата компанија.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X