ПРОГРАМА СОЗДАДЕНА ЗА СМЕТКОВОДСТВО

Деловен програм за сметководители

Пресметка на ДДВ, платен список, испраќање извештаи до државни институции, биланси и патни налози, книговодство и голема база на клиенти може да настане хаос во книговодствена агенција. Моќната сметководствена програма PANTHEON воведува хармонија во работниот ден и ја подобрува ефикасноста на сметководството.

Работата се изведува брзо и автоматизирано со помалку стрес при подготовка на извештаи!