Како системот за управување со залихи носи до поголема профитабилност

8 Мај 2023

Нема ништо полошо од тоа, клиентот да нарача преку Интернет и да дознае дека тоа што го сака го нема на залиха. Трговците на мало може да изгубат речиси половина од нивните планирани набавки кога клиентите ќе наидат на случај на лошо управување со залихите.

Управување со залихи не е само да знаете колку имате производи на полиците; се работи за следење и организирање на стоки и материјали од добавувачи низ производниот процес, па сè до клиентите.

Несоодветното управување со залихите има директно влијание врз лошото искуство на клиентите. Без водење на залихите и нивниот статус во реално време, бизнисот не може ефективно да ги планира и исполнува нарачките од клиентите, што е лошо светло врз компанијата. Ова истовремено губи многу време и пари на непланирано производство или нови набавки.

Различни анализи покажуваат дека дури 43% од малите бизниси рачно ги следат залихите или воопшто не ги следат. Се прашувате дали ваквото управување со залихите е ефективно?

Можеби на почетокот на вашето деловно работење, можете лесно да се снајдете со рачни залихи, но како што расте компанијата, така се зголемува и сложеноста на залихите, а со тоа што не го контролирате вистинскиот износ, можете да и наштетите на компанијата и да го попречите нејзиниот раст.

Компаниите кои се потпираат на процесите на рачни залихи се соочуваат со:

  • непрецизен и долгорочен попис
  • неефикасно управување со залихите, што резултира со вишок производ на една локација и празна залиха на друга
  • непрецизно планирање и ослободување на производите, што резултира со отпис на вишоци
  • непотребни активности кои ја зголемуваат цената на продадените стоки;
  • недостаток на залихи што доведува до губење на клиенти кај конкурентите;
  • неможност за следење на производот од добавувачот до нарачката на купувачот.

Автоматско управување со залихи со користење на софтвер

Автоматизирањето на процесите за рачно управување со залихи и увид во подобро предвидување и искористување на залихите го подобрува управувањето со залихите во четири области:

  1. Бизнис со повеќе локацииДоколку складирате и продавате производи на повеќе локации, неопходно е да имате преглед на залихите на сите нивоа на компанијата. На овој начин го оптимизирате користењето на залихите и ги доставувате производите до клиентите на најбрз и најпрофитабилен начин. Софтверот за управување со залихи овозможува поставување на претходно дефинирани параметри како што се достапноста и локацијата на производот. Така, при нарачка на неколку различни производи, системот ја испраќа нарачката до местото каде што се достапни сите производи од нарачката на клиентот, со што се елиминираат повеќекратните испораки за една нарачка и се намалуваат трошоците за испорака. Софтверот за управување со залихи, исто така, може да помогне да се зголеми обемот на продажба.Со видливоста на залихите на сите локации, можете проактивно да ги следите нивоата на залихи и да продавате со преместување на залиха помеѓу локации по потреба, обезбедувајќи достапност на стоката и намалувајќи ја застарената залиха. Продажните соработници имаат и увид во достапноста на залиха, па не наидуваат на ситуации кога нудат производ кој веќе го нема на залиха. Продадените производи автоматски се евидентираат, што овозможува преглед на статусот на нарачките (отворени нарачки, бесплатна залиха – брз преглед на залихи).

 

  1. Пополнување на залихиЗадоволството и профитабилноста на клиентите во голема мера зависат од одржувањето на вистинската количина на залихи за да се исполнат предвидените нарачки, а вишокот залихи мора да се сведе на минимум. Бизнисите мора да ги земат во предвид флуктуациите во побарувачката, сезонската, логистиката на синџирот на снабдување и природниот животен циклус на производите. Доколку залихите не се доволни за покривање на нарачката, можеме автоматски да ја генерираме нарачката според добавувачите, земајќи ја во  предвид состојбата на залихата.Управувањето со залихите во PANTHEON обезбедува надополнување на залихите врз основа на побарувачката, просечното време на испорака и бројот на денови на испорака и тековните податоци за залихата. Така, системот автоматски ве предупредува дека работните налози може да се испратат до клиентот за извршување.

 

  1. Почитување на животниот циклус на производотЗа време на управувањето со залихите, мора да се земе предвид и животниот циклус на производот, бидејќи по одредено време интересот на пазарот за секој производ опаѓа и тогаш залихите за него мора да се прилагодат или производот може дури и да се прекине. Со оглед на животниот циклус, секоја година треба да ја одредиме максималната залиха на производот, со што се олеснува работата на планерот за залихи и се избегнуваат прекумерните залихи. Внесените податоци за планирање на максималните залихи на производи имаат многу силно влијание врз планирањето на производството и нарачките на добавувачите. Со едноставно печатење на тековните залихи и податоци за максималните и минималните залихи, можете да креирате неделни планови и да проверите дали ги имате сите потребни материјали на залиха за да го исполните планот за производство.
  2. Следење низ животниот циклус на производотНа компаниите им е потребна способност да ги следат производите во текот на целиот животен циклус, бидејќи тоа овозможува поголема ефикасност и подобро искористување на залихите. Рачното следење и поврзување од добавувачот до крајниот клиент е речиси невозможна мисија бидејќи има многу податоци што треба да се земат предвид. Со користење на следење на серија за управување со материјалните операции, ние лесно ги поврзуваме готовите производи со суровините и добавувачите од една страна, и со нарачките и евиденцијата на клиентите од друга страна. Ова им дава целосна видливост на сите вклучени во целиот животен циклус на секој производ, заедно со детални информации (на пр. датум на производство), за да можете прво да ги користите постарите производи, намалувајќи го отпадот и обезбедувајќи залихите да се користат на најефикасен начин.Компаниите кои го користат модулот PANTHEON за бизнис со материјали подобро ги разбираат залихите и како тие се дистрибуираат. Затоа, тие можат со сигурност да се потпрат на производствен модел управуван од побарувачката, да чуваат помалку залихи и на тој начин да ги намалат општите трошоци поврзани со складирањето. Сето ова на крајот го подобрува бизнисот и ја зголемува профитабилноста на компанијата.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X