Цени и Функционалности на PANTHEON Лиценци

Во ценовникот ќе најдете преглед на сите PANTHEON лиценци. Претставените цени се за купување на PANTHEON или употреба на PANTHEON Хост. За најдобрите лиценци за вашето претпријатие може да ви помогнат нашите стручњаци. Побарајте не на 02 3079 231.
Систем Лиценца Купување на лиценци Годишна надоградба Наем на лиценци PA Host Пренос на лиценци на PA Host Простор
LX 6.138 ден 1.289 ден 429 ден/мес 309 ден/ мес 500 MB
LT 14.198 ден 2.982 ден 739 ден/мес 429 ден/ мес 500 MB
LT3 28.458 ден 5.976 ден 1.649 ден/мес 1.099 ден/ мес 750 MB
SE 47.058 ден 9.882 ден 1.849 ден/мес 1.109 ден/ мес 500 MB
ME 55.738 ден 11.705 ден 2.159 ден/мес 1.229 ден/ мес 500 MB
ME 55.738 ден 11.705 ден 2.159 ден/мес 1.229 ден/ мес 500 MB
RE 30.938 ден 6.497 ден 1.299 ден/ мес 739 ден/ мес 500 MB
RT 16.058 ден 3.372 ден 799 ден/ мес 489 ден/ мес 250 MB
MF 86.738 ден 18.215 ден 3.269 ден/мес 2.039 ден/ мес 1000 MB
MT 23.498 ден 4.935 ден 1.049 ден/ мес 549 ден/ мес 250 MB
           
Konektor 8.048 ден 1.368 ден 289 ден/ мес 159 ден/ мес
Chronos 3.100 ден
Otos 16.740 ден
Farming Фарминг          
Vet Фарминг          
Лиценца RT LX LT RE SE   ME MF
Благајна R R R R R   R R
Нарачки на купувачи и добавувачи   R R R R   R R
Електронско и интернет работење   R R R R   R R
Издавање и прием на сметки R R R R R   R R
Патни налози   R R   R   R R
Залихи и складишта   R R R R   R R
Основна кадровска евиденција – персонална мапа   R R   R   R R
Пресметка на ДДВ     R R R   R R
Работа со странство     R R R   R R
Царински складишта       R R   R R
Акцизни складишта       R R   R R
Сметководство         R   R R
Основни средства         R   R R
Сервис         R   R R
Пресметка на плата         R   R R
Комплетна кадровска евиденција         R   R R
Основно производство         R   R R
Бизнис интелигенција – предефинирани контролни табели         R   R R
Бизнис интелигенција – контролни табели по потреба             R R
Бизнис интелигенција – анализи, извештаи, планирање             R R
Производство – планирање               R
Производство – терминирање               R
Производство – напредни работни налози               R
Производство – спецификации со алтернативи               R

 

Вид на услуга ОПИС НА УСЛУГАТА ЦЕНА ПО РАБОТЕН ЧАС СО ДОГОВОР ЗА ОДРЖУВАЊЕ ЦЕНА ПО РАБОТЕН ЧАС БЕЗ ДОГОВОР ЗА ОДРЖУВАЊЕ
Основна помош и поддршка Анализа на процеси, планирање на решенија, обука на крајниот корисник, надоградба на база, отварање на нови корисници и подесување на авторизации 1550 ден/h 2000  ден/h
Програмерски услуги Изработка на исписи, извештаи, контролни табли, анализи, ares процедури, согласно барањата на крајниот корисник, администрација на базата на податоци 1860  ден/h 2500  ден/h

 

 • Во случај на работа на локација кај крајниот корисник, дополнително се фактурираат патни трошоци. Износот на патните трошоци се пресметува како 30% од највисоката вредност на горивата по километар.
 • Минималното време за интервенција изнесува 15 минути со Договор за одржување, и 30 минути со Барање за интервенција

Ценовникот важи од 01.07.2018 до 31.12.2019

*** Сите клиенти кои немаат годишна надоградба од 01.01.2020, цената за услугата на поддршка ќе биде повисока за 50%.

 

Вид на услуга Пакет Цена на пакети (месечно) Цена по документ
Сигурносна копија Сигурносна копија 10GB 135 ден. /
Сигурносна копија Сигурносна копија 50GB 459 ден. /
Сигурносна копија Сигурносна копија 100GB 832 ден. /
еДокументација месечна претплата 459 ден. /
еДокументација СТАРТ пакет 232 ден. /
еДокументација еДокументација 10GB 135 ден. /
еДокументација еДокументација 50GB 459 ден. /
еФактура Light 689 ден. /
еФактура Pro 3,250 ден /
еФактура Enterprise 23,199 ден. /
еФактура Micro (40 трансакции) 930 ден. /
еФактура Mini (до 100 трансакции) 1,395 ден. /
еКнижење 150 пакет 150  2,279 ден. /
еКнижење 500 пакет 500 6.929 ден. /
еКнижење 1000 пакет 1000 12,974 ден. /
еКнижење  прилагоден пакет Цена по документ 12 ден.

 

 

 

 • Во цената не е вклучено ДДВ
 • Безбедносната копија е вклучена во сите PANTHEON лиценци   (  LT / LX / RE / RT / SE / ME / MF / GE).
 • Месечно се пресметува само цената на избраниот пакет
Напомена
 • Сите цени се изразени во денари без ДДВ и важат од 01.07.2014. Исто така важат за истовремено еден корисник (освен за LT и LX).
 • Годишната надоградба изнесува 21% од вредноста на лиценците.
 • Претпријатието може да купи само една LX лиценца (само еден истовремен корисник).
 • Претпријатието може да купи само LT лиценца (ја користи само еден корисник) или една LT3 лиценца (мрежна лиценца за 1-3 корисници).
 • По откупениот простор се пресметува додаден простор:
  • 149 ден + ДДВ за 1 GB, доколку се надминат од 1 GB до 9 GB;
  • 109 ден + ДДВ за 1 GB, доколку се надминат од 10 GB до 24 GB;
  • 79 ден + ДДВ за 1 GB, доколку се надминат над 25 GB +.
Самостојни лиценци
 • LX, LT, RE, SE, ME, MF и FA се самостојни лиценци.
 • RT и MT се лиценци со ограничени функционалности
Комбинација на лиценци
 • FA лиценците може да се комбинираат со SE, ME или MF лиценците.
 • RE лиценците може да се комбинираат со SE, МЕ или MF лиценци.
 • RT лиценците може да се комбинраат со RE, SE, ME или MF лиценци.
 • MT лиценците може да се комбинараат со MF лиценците.
 • SE, ME и MF лиценците неможе меѓусебно да се комбинираат.
 • Комбинација на LX и LT лиценци не е возможна.
Замена на лиценци
 • Замената е можна со доплата на разликата во цената на лиценците на сите верзии.
 • Во случај на преминување на поефтина верзија, разликата може да се користи само за дополнителни корисници.

Препорачајте го PANTHEON

Препорачајте го PANTHEON на вашиот деловен партнер или пријателот и искористете ги погодностите.

Нови Цени од 01.01.2016

Водич за Сметководители

Водич за Сметководители

Превземете бесплатен Водич и припремете се, како да го водите сметководствениот сервис брзо, целосно и ефикасно.

Имате прашање? Поставете го тука.

X