ДЕЛОВЕН ПРОГРАМ ЗА РАКОВОДИТЕЛИ НА ПРОДАЖБА

Следете ги и надминете ги целите на продажба

Деловен програм кои го олеснува пристапот до податоци и секогаш е поврзан со одделот за набавки секогаш е неопходен кога станува збор за продажба. Брз преглед на планот и реализацијата, нарачките, инвентарот, профитабилноста на индивидуалните клиенти и неплаќачите гарантираат дека менаџерот за продажба ги има сите информации што му се потребни за да ги надмине очекувањата со тимот!

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВАШЕТО РЕШЕНИЕ