ОПТИМИЗИРАЈТЕ ГИ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЗГОЛЕМЕТЕ ГО ПРОФИТОТ

Деловен програм (ЕРП) за производство

PANTHEON Manufacture е програм за управување со производството која ќе ви помогне сеопфатно и ефикасно да управувате со процесите во вашиот бизнис. Следете и оптимизирајте го секој чекор од производството: од суровини, полу-готови производи до финален производ. Деловен информативен систем кој ги интегрира и ги збогатува сите аспекти на вашето работење од производство, до сите деловни процеси и вработени да дејствуваат како една целина.