ПОВРЗЕТЕ СЕ НА ЕДЕН СИСТЕМ И ПОДОБРЕТЕ ЈА РАБОТАТА НА КОРПОРАЦИСКО НИВО

Деловен систем (ЕРП) за меѓународни компании

Деловно информацискиот систем PANTHEON е правно и јазично прилагоден за управување со деловните активности низ Југоисточна Европа. Исплата на плати, подготовка на извештаи и протокот на информации се предизвик на компаниите со подружници во странство, каде деловната програма во целост треба да ги исполни.

Направете промена што ја олеснува, централизира и забрзува работата на целата корпорација.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО РЕШЕНИЕТО ЗА ВАС!