ОПТИМИЗИРАЈТЕ ГИ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЗГОЛЕМЕТЕ ГО ПРОФИТОТ

Деловен програм (ЕРП) за производство

PANTHEON Manufacture е програма за сеопфатно и ефикасно управување со производствените процеси на компанијата. Со програмата, ја следите и оптимизирате целата патека на производот од суровини и полупроизводи до крајниот производ. За да се осигурате дека производството, деловните процеси и вработените дејствуваат како непобедлива единица, деловниот информативен систем гарантира дека сите аспекти на вашата компанија се поврзани и надградени.