Подобрување на производните процеси и зголемување на ефикасноста на компанијата со моќен ERP систем.

PANTHEON Manufacture е програма за производствени компании кои ќе Ви водат процеси во компанијата поефикасно.

Подобрено деловно работење

Мониторинг процеси, рокови, ефикасност на вработените во еден систем. Квалификувани податоци на кои може да сметате.

Попрецизно одредување на роковите за имплементација

Статусот и нивото на извршување на налози се видливи во секое време. Задоволните клиенти добиваат точно време на испорака.

Побрз и поедноставен работен тек

Подготовка на материјали и операции од суровини, па се до крајниот резултат.

l

Попрецизно планирање

Едноставен преглед на потребните капацитети и расположливи работни ресурси обезбедуваат подобро планирање и имплементација.

Ефективно функционирање

Врз основа на работните операции, ќе ја преземете деловната програма на најсоодветниот начин, при крај на оперативните планови.

Транспарентно управување со производните единици

Ви помага да увезете електронска документација, со што се поврзуваат производниот погон и производствената ќелија.

Запознајте се со програмот, со кој се занимаваат и сложени производствени процеси.

Повеќе информации за подобра одлука

Како успешно да се планираат и анализираат производствените процеси?

Запознајте се со актуелните трендови во управувањето на производството.

Специфични решенија за специфични потреби

Постои широк спектар на вертикални решенија кои ќе ја надградат и дополнат програмата  на PANTHEON за да одговараат на вашите потреби.

PANTHEON го користат повеќе од 50.000 корисници.

Многу сме задоволни од одлуката да го довериме нашиот бизнис со сеопфатно решение за деловни информации PANTHEON. Тоа ни овозможува да управуваме со залихи на материјали и готови производи, пресметки, нарачки, работни документи, и имаме подобрена поддршка за клиентите и успеавме да добиеме преглед на складот. Сепак, ние исто така ги поедноставивме процесите помеѓу стоката и сметководството, така што тимот може да биде повеќе фокусиран за надзор, а помалку на оперативната работа.

Митја Костањевец

Финакос д.о.о.

Програмата PANTHEON е генерално дизајнирана за да ни даде целосна финансиска поддршка и е доволно транспарентна а воедно и лесна за користење. Даталаб редовно ги информира своите клиенти со нови ажурирања и им нуди соодветна обука.

Ниро Стил д.о.о.

Ценовник за софтверот PANTHEON Manufacture

Ајде да поразговараме за тоа како да го поедноставите вашиот бизнис.

X