, , ,

5П на деловен софтвер

24 Мар 2023

Деловниот софтвер стана неопходна алатка за компаниите кои сакаат успешно да работат на пазарот. Од софтвер за управување на односи со клиенти (CRM) до системи за планирање на ресурси на претпријатие (ERP), достапни се многу различни деловни софтверски опции кои ќе им помогнат на компаниите да ги подобрат своите секојдневни процеси. Поточно, истражувањата покажаа дека 95% од компаниите ги подобриле своите деловни процеси со имплементирање на ERP софтвер.

Како да изберете деловен софтвер?

За да ги искористите сите придобивки од деловната програма, многу е важно да го изберете вистинското софтверско решение. Затоа, при донесување одлука, важно е да се земат предвид неколку важни аспекти кои можат да бидат одлучувачки фактори при конечниот избор.

Сите сме слушнале за 5P на маркетингот (место, цена, промоција, производ, пакување). Но, помалку е познато дека деловниот софтвер има и свои 5П кои се клучни кога компаниите треба да изберат деловен софтвер – тоа се податоци, поддршка, процеси, доверливост и доверба.

П1 – Податоци

Податоците се столбот на секој софтвер. Деловните програми генерираат податоци за сите аспекти на деловното работење, вклучувајќи продажба, производство, податоци за клиентите итн. Тие податоци им помагаат на компаниите да донесуваат одлуки за подобрување на деловното работење.

Со точни и навремени податоци, компаниите можат да ги идентификуваат проблемите во нивното работење и да преземат корективни мерки за нивно решавање.
Исто така, податоците генерирани во деловните програми можат да им помогнат на компаниите да добијат увид во однесувањето, преференциите и потребите на клиентите. Дополнително, деловниот софтвер може да обработува и лични податоци на вработените или чувствителни финансиски податоци на компанијата. Исто така, важно е редовно да се создаваат резервни копии од податоците. Доколку дојде до загуба на податоци поради која било причина, копии од податоци на оддалечена локација ќе овозможат непрекинат деловен континуитет.

И конечно, сите податоци треба да бидат лесно достапни и организирани за да можат да обезбедат ажурирани и соодветни информации за донесување важни деловни одлуки.

П2 – Поддршка

Деловните програми честопати можат да бидат сложени. Затоа, на корисниците им е потребна едукација на почетокот на користењето на програмата, но и честа помош во работата. Ова е токму местото каде што квалитетната поддршка игра клучна улога. На крајот, тоа ќе обезбеди правилно функционирање на системот и ќе го намали времето на застој на бизнисот и ќе ја зголеми продуктивноста. Едукацијата треба да се обезбедува редовно со цел да се информираат корисниците за промените или ажурирањата на програмата.

Без квалитетна поддршка, корисниците може да се чувствуваат фрустрирани доколку наидат на проблем при користење на деловна програма, но и да ја изгубат довербата во производителот на софтверот. Затоа, секоја добра софтверска компанија треба да има силен систем за поддршка. Тоа подразбира професионален и одговорен тим кој на корисниците ќе им обезбеди навремена и квалитетна поддршка.

Поддршката мора да биде достапна преку повеќе канали, вклучувајќи телефон, е-пошта, разговор во живо или систем за билети. Помошта може да биде достапна и за корисниците во форма на писмени упатства, видео материјали и често поставувани прашања (ЧПП).

П3 – Процеси

Друга улога на ERP е автоматизација на клучните процеси на компанијата. Од управување со документи до финансиско управување, ERP софтверот интегрира различни аспекти на деловното работење во единствен систем, обезбедувајќи им на организациите увид и контрола над деловните процеси.

Деловниот софтвер треба да ги оптимизира деловните процеси. Ова значи дека може да се прилагоди на специфичните деловни потреби и беспрекорно да се интегрира со постоечките системи.

Квалитетниот софтвер има способност да ги автоматизира и поедноставува деловните процеси. Ова ги забрзува рутинските, повторувачки и долготрајни задачи. Со елиминирање на потребата за рачно извршување на таквите задачи, се намалува ризикот од човечка грешка и се подобрува ефикасноста.

P4 – Правилен и доследен

Кога користите било кој софтвер, очекуваме тој да функционира правилно и доследно без исклучок. Секој неуспех или грешка може да има сериозни деловни последици.

Доверливиот деловен софтвер мора да биде стабилен и конзистентен, без падови, прекини или грешки. Ова обезбедува непречена работа за бизнисите и нивните клиенти пристап до услуги или производи секогаш кога им е потребно.

Со цел да се обезбеди доверливост на софтверот, важно е да се спроведе темелно тестирање и обезбедување квалитет пред софтверот да биде пуштен на пазарот, редовно ажурирање и одржување за да се решат сите проблеми што ќе се појават. Дополнително, софтверот треба да биде во согласност со релевантните прописи и стандарди, како што се GDPR и ISO 27001.

П5 – Поврзан и сигурен

На самиот крај, довербата што корисниците ја имаат во деловниот софтвер, односно во производителот на тој софтвер е директно поврзана со сите горенаведени аспекти. Така, факторите кои придонесуваат за градење доверба во производителот на софтверот вклучуваат доверливост на системот, безбедност на податоците, висококвалитетна корисничка поддршка и можност за оптимизација и автоматизација на процесите.

Позитивните искуства со споменатите аспекти ќе придонесат за создавање доверба во софтверот дека не само што ќе ја заврши потребната работа, туку и дека ќе ја заврши добро.
Со довербата доаѓа и репутацијата – што значи дека зад производителот на софтвер стои армија од задоволни корисници.

П – PANTHEON

Постигнувањето деловни резултати е можно само со квалитетен и доверлив деловен софтвер. Податоците, поддршката, процесите, доверливоста и довербата се некои од најважните аспекти на деловната програма. При изборот на деловна програма, внимателно разгледајте го секој од овие аспекти за да се осигурате дека избирате деловна програма што одговара на вашите специфични потреби.

PANTHEON е ERP софтвер кој ги комбинира сите горенаведени карактеристики и може да ви помогне да ги постигнете вашите деловни цели. Тоа им овозможува на корисниците да го автоматизираат и забрзаат бизнисот и да ги подобрат интеракциите со клиентите и добавувачите, т.е. модерна информативна поддршка. Затоа со право можеме да го прогласиме за шесто П во нашиот преглед.

PANTHEON расте со компанијата и се прилагодува на нејзините потреби и е поврзан со други програми како основа на информацискиот систем. Затоа доаѓа во неколку верзии со оглед на функционалностите што ги нуди. Со тоа се обезбедува конкурентност и профитабилност на компанијата, односно претворање на податоците во профит.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X