, ,

PANTHEON API – Што е тоа и за кого е наменет?

31 Окт 2023

Што е API? API е кратенка за Application Programming Interface или, на македонски, апликација за програмски интерфејс. Едноставно, тоа е програмски посредник кој овозможува комуникација помеѓу две програми или компјутери.

API – збир на функции и процедури во рамките на една апликација или програми кои пристапуваат до функции или податоци на друг систем – оперативен систем, апликација или друга програма.

Во денешниот дигитален свет, каде што различни деловни системи комуницираат едни со други и споделуваат податоци, интерфејсите на API станаа клучни градежни блокови за успех. PANTHEON API, кој го поврзува PANTHEON со различни системи како што се CRM, BI, MES и IMS, облак системи и онлајн продавници, е одличен пример за тоа како API-те го менуваат начинот на кој компаниите управуваат со нивните деловни операции.

Звучи комплицирано – па каква е улогата на API?

Да замислиме дека седиме на маса во ресторан и гледаме во менито од кое можеме да го нарачаме саканото јадење/пијалок. Кујната е дел од системот кој ќе ја подготви нашата нарачка. Она што недостасува е врската за да ја испратиме нашата нарачка во кујната и да ја доставиме храната назад на нашата маса. Решението е келнер! Сега да ја замислиме улогата на келнер како улога на API. Келнерот делува како посредник помеѓу нас и кујната, ја снима нашата нарачка и ја проследува до персоналот во кујната. Тогаш келнерот го враќа одговорот – во овој случај храната. Слично на тоа, API делува како мост помеѓу различни софтверски системи, овозможувајќи им да комуницираат и разменуваат информации двонасочно.

Цел и придобивки од користењето на API

Без разлика дали го користиме API за стандардизирање на процесите или за интегрирање со други програми, има неколку важни придобивки од користењето на API. Овие се:

  • Автоматизација на процесите: API-те дозволуваат автоматизација на задачите што инаку би требало да се направат рачно. Ова значи дека можеме да се фокусираме на посложени задачи додека рутинските операции се извршуваат автоматски.
  • Поврзување на различни системи: API-ите дозволуваат различни системи да работат заедно, што ја олеснува размената на податоци меѓу нив. Ова е клучно за бизнисите кои користат повеќе различни апликации и сакаат тие апликации да работат како единствен систем.
  • Подобра одговорност: API-те овозможуваат брза и ефикасна размена на информации, што придонесува за подобра реакција и подобро искуство на клиентите.
  • Зголемена продуктивност: Преку автоматизација и подобрена поврзаност, бизнисите можат да ја зголемат продуктивноста со помалку грешки и помалку време потрошено на рачна работа.

Практични примери за користење на API

  • Интеграција со CRM системот: PANTHEON ERP може автоматски да споделува податоци за клиентите и нарачките со CRM системот преку API. Ова му овозможува на продажниот тим побрзо да пристапи до ажурираните клиенти и да нарача податоци. Податоците за контактите и потенцијалните клиенти може да се разменуваат помеѓу CRM и ERP системите. Почетниот контакт обично се отвора во системот CRM, но клучните податоци и сите промени автоматски се синхронизираат со системот ERP. Ова им овозможува на продавачите да пристапат до важни информации за клиентите и нивната дисциплина за плаќање директно од нивниот CRM систем.
  • Поврзување со алатка за деловна аналитика (BI, Business Intelligence): PANTHEON API овозможува пренос на финансиски податоци и статистика на алатка за БИ за подобро донесување деловни одлуки и анализи. API интерфејсите можат да увезуваат примени или издадени фактури од надворешни апликации во ERP системот, каде што овие финансиски податоци се користат за понатамошна обработка и анализа.
  • Синхронизација со MES (Manufacturing Execution System): Важно е производствените компании да имаат ажурирани податоци за производството. PANTHEON API овозможува синхронизација на производните податоци помеѓу ERP и MES системите.
  • Поврзување со WMS (Систем за управување со складиште):  За ефективно управување со залихите, од клучно значење е информациите за залихите да бидат ажурирани. Современите магацини користат системи за управување со залихи (WMS) каде што сите производи се опремени со баркодови. Преку интерфејсот API, податоците од магацинот се синхронизираат директно со PANTHEON. Тоа значи дека сите податоци се усогласени и контролата над работењето во магацинот е многу поедноставна.
  • Поврзување со онлајн продавници: PANTHEON API овозможува нарачките од системот на онлајн продавници автоматски да се внесуваат во PANTHEON и да се префрлаат за понатамошна обработка, вклучувајќи издавање стоки, фактурирање и финансиско објавување. Овој процес им овозможува на онлајн продавниците да работат непречено, бидејќи нарачките се обработуваат брзо и без грешки.
  • Рационализиран проток на информации помеѓу канцелариските и теренските работници: Кога мислиме на теренска продажба или нарачка на производи, може да замислиме планина од документи и бројни телефонски повици. Но, ова е слика од минатото. Со модерната технологија поддржана од API интерфејси, овој процес е значително поефикасен.  Едноставно особата поставува нарачка преку својот таблет или паметен телефон и таа автоматски се пренесува во ЕРП системот. За неколку моменти добива информации за залихите и достапноста, како и испратница за извршување на нарачката. Сето ова се одвива без непотребни средни чекори и сите релевантни податоци секогаш се синхронизираат на сите уреди. API интерфејсите се клучни градежни блокови во современиот деловен свет. Тие им овозможуваат на компаниите да поврзуваат различни системи меѓу себе и на тој начин да создаваат поефикасни деловни процеси.Доколку имате неколку системи во вашата компанија кои не комуницираат едни со други, API се одговорот на овие предизвици. Со помош на API интерфејси, можете да постигнете подобра координација и ефикасност во текот на вашиот бизнис.

 

 

 

 

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X
Group 11