Видео: Продажба и продажен менаџмент

25 Фев 2022

Превземете го бесплатното видео од одржаниот вебинар, каде ќе погледнете практични решенија за унапредување на продажниот процес.

Продажбата е движечката сила на секоја компанија. Доколку продажбата не ги испорачува бараните резултати, компанијата има реален проблем, дури и ако сите останати сектори работат одлично. Затоа е многу значајно ПРОДАЖБАТА да ги има сите потребни алатки, обуки, средства за работа.

Што може да Ви помогне за да ја зголемите продажбата ?
Луѓето кои се на прва борбена линија, треба да ги имаат сите потребни алатки. Не смее да се дозволи губење на продажби, затоа што не сте ги опремиле вашите продавачи со потребните алатки. Нашиот одговор на ова е MERP мобилната апликација, централизирана платформа за понуди и договори, интегриран sales funnel!

Мобилната апликација MERP, претставува модерна алатка за теренска продажба. Алатка која ќе го унапреди вашиот продажен процес, и која ќе ви помогне да ја зголемите продажбата. Со помош на MERP, ќе ги решите следниве ситуации со кои можеби се соочува вашиот продажен тим:

 • Рачно пишување на нарачките
 • Губење на нарачки од клиентите
 • Задоцнета испорака кон вашите клиенти
 • Отежнато планирање на дневните рути за посета на клиентите
 • Отежнато планирање на дневните рути за дистрибуција на робата
 • Недостапност до потребните податоци во процесот на продажба

Ова се многу чести проблеми, дури и во компании кои имаат некакво софтверско решение за теренска продажба. Мобилната апликација MERP успешно се справува со сите предизвици за теренска продажба. Имплементирана во повеќе држави во регионот, има акумулирано практично искуство за унапредување на продажниот процес.

Предавач: Сашо Јовановски, Директор на Даталаб МК

*** За повеќе информации јавете се на 02 3079 231 или пратете меил до Sasho.Jovanovski@datalab.com.mk

, ,

Набавка и продажба во PANTHEON

13 Јул 2021

Сигурно се прашувате како изгледа процесот на набавка и продажба во PANTHEON?

Затоа, за вас подготвивме еден вебинар, каде нашиот консултант Симона Неделковска детално објаснува како изгледа процесот на набавка и продажба во PANTHEON.

Во прилог бесплатно ќе погледнете неколку примери кои се однесуваат на SE и ME лиценците.

Содржина:

 • Преглед на документите за нарачки
 • Објаснување на лентата со алатки и позиции во документот
 • Креирање на нарачка до купувач и нарачка до добавувач
 • Преглед на извештаи за нарачки, објаснување на филтрите за пребарување
 • Креирање на документ за прием од нарачка на добавувач
 • Креирање на документ за издавање од нарачка на купувач
 • Преглед на документите за прием
 • Креирање на трошковна фактура док. 120
 • Креирање на фактура со прием на залиха во магацин док. 100
 • Креирање на фактура за прием на ОС док. 110
 • Креирање на фактура за прием од странски добавувач док. 190, објаснет е внесот на полиња при креирање на набавната калкулација
 • Преглед на извештаи за документи за издавање и прием…..

 

Со аплицирање на контакт формата, ова видео бесплатно ќе можете да го добиете на вашиот меил. За повеќе информации, како и закажување на дополнителна обука или едукативен состанок, контактирајте не на 02 3079 231 или пишете ми меил на marija.nikolovska@datalab.com.mk