New Search

If you are not happy with the results below please do another search

4 search results for:

1

Дигитална Трансформација во трговски компании

Дигитална Трансформација во трговски компании Разговаравме со Павлина С.Тодоровска, каде во нејзиното сметководствено биро ја користи PANTHEON Cloud услугата. Накратко, Павлина дали можеш да ни одговориш со какви фирми работи твоето сметководствено биро и што им препорача на твоите клиенти? ПАВЛИНА: Дел од клиентите на моето сметководствено биро се трговски фирми. Им препорачав да тргнат […]

2

ДПТ 6МАЈ

ДПТ 6МАЈ Претпријатието 6МАЈ се занимава со увоз и диструбуција на хартија и графички репро материјали, и е ексклузивен застапник на повеќе реномирани производители.  Соочувајќи се со потребата за соодветно софтверско решение, компанијата, по препорака на свој клиент од  Република Србија, се одлучи за PANTHEON.   Предизвик: Поранешното софтверско решение не беше соодветно за нашите […]

3

ФАРМАХЕМ ДООЕЛ

ФАРМАХЕМ ДООЕЛ ФАРМАХЕМ ДООЕЛ е приватна компанија основана од д-р Јосиф Таневски во октомври 1990. Фармахем е официјален застапник и дистрибутер на 23 светски познати компании. Во команијата постојат повеќе трговски сектори од кои: Инструменти и опрема, Адитиви и реагенси и Дијагностички реагенси и лекови. Во компанијата е присутен и одделот за Еколошки Консалтинг, Лабораторија […]

4

Рома Компани, Србија

Рома Компани, Србија Рома Компани е дистрибутер на материјали и алати за завршни работи во градежништвото: бои, лакови, изолации, фасади, ѕидови, … Дистрибуција главно се врши во Србија и Црна Гора, а клиенти има и во соседните земји. Тие имаат 5 центри за дистибуција во Белград, Подгорица, Ниш, Нови Сад и Краљево и 11 продавници […]