PANTHEON Кориснички референци

Горди сме што повеќе од 25 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:МЕДИЦИНА

Со имплементацијата на PANTHEON добивме заокружено, сеопфатно и автоматизирано интегрирање на деловниот процес на друштвото. Со програмските алатки и контролните табли добивме брз преглед на работењето, автоматизирани е-маил пораки со листа на графикони, пити, извештаи, анализи, како и Smart Reports анализи.

Стојанчо Спасов

Советник | АД Д -Р. Пановски

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:МЕДИЦИНА/УСЛУГИ/МАЛОПРОДАЖБА/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Со водење на дигитална архива на документи значително ни е подобрена работата во административниот дел, а преку автоматизираното книжење на целокупната документација добиваме навремени и точни податоци за тековното работење

Денис Марковски

Менаџер на големопродажба и малопродажба | МедикаПро

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:МЕДИЦИНА/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Иако пред кратко време е завршен процесот на имплементација во компанијата, она што како краткорочно подобрување можеме да го согледаме е – беспрекорното материјално работење. Со имплементацијата на PANTHEON во нашата компанија делумно се променија некои деловни процеси, работењето е повеќестепено, но ни е овозможена одлична обработка на податоците. Особено ни се допаѓа тоа што можеме да го следиме заокружувањето на целиот процес – од нарачка до крајна продажба.

Јосиф Таневски

Директор | ФАРМАХЕМ ДООЕЛ

X