PANTHEON Кориснички приказни

Горди сме што повеќе од 20 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:МАЛОПРОДАЖБА

Со PANTHEON, нашите податоци се собрани на едно место, овозможувајќи ни да ги донесеме правилните деловни одлуки лесно.

Ана Бабиќ

Директор | ЛПП, Хрватска д.о.о.

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:МАЛОПРОДАЖБА/СМЕТКОВОДСТВО

Програмот овозможува увоз на процеси што можат програмски да се прилагодат на секој корисник, со оглед на неговите специфични потреби. Овие процеси значително ја забрзуваат и олеснуваат работата. На сите идни корисници би им го препорачала PANTHEON.

Јасмина Роша

Менаџер на оддел кадри и плати | ДМ Дрогерии, БиХ

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:МАЛОПРОДАЖБА

За водење на нашиот бизнис користиме PANTHEON хостинг и сме многу задоволни од одлуката. Едноставно управуваме со материјалното работење како и со сметководството. Многу ни помогнаа напишаните и видео инструкциите. Односот помеѓу месечната цена за изнајмување и квалитетот на програмата е одлична.

Матијаз Пермe

Директор на компанијата | Пропинка

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:МАЛОПРОДАЖБА

Veoma smo zadovoljni PANTHEON-om jer praktično nema troškova za kupovinu istog. U poređenju sa drugim programima, dobili smo najviše što smo mogli za ovu cenu.

Marjan Hribar

vođa prodavnice, Condor | Ljudmila Hribar s.p.

1 2
X