PANTHEON Кориснички референци

Горди сме што повеќе од 20 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Со воведувањето на PANTHEON успеавме да ги поврземе сите процеси и функции во компанијата. Ја постигнавме бараната ефикасност и ги намаливме трошоците за непотребна залиха.

Сашо Чатлески

Генерален Директор | ДПТ 6МАЈ

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:УСЛУГИ/СМЕТКОВОДСТВО/ОСТАНАТО

Во нашето досегашно искуство во користење на PANTHEON повеќе од 10 години значително ја подобривме ефикасноста во нашето работење , добивме попрецизни и усогласени информации, a нашите клинети се позадоволни и во се поголем број го применуваат PANTHEON во своето работење.

Јована Спасиќ

Сопственик | ВЕГГА ДОО, Куманово

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/ОСТАНАТО

Со PANTHEON имаме детална анализа и следливост на производниот процес. Секторот за набавки во секое време располага со информациите за моменталните залихи, за суровините и материјалите кои се под нивната оптимална количина и автоматски ги евидентираме нарачките до добавувачите. Залихите ги водиме по сериски броеви и во секое време можеме да видиме залиха по рок на важења и количина.

Никола Ветаџокоски

Генерален Директор | Виталиа Никола ДОО

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:МЕДИЦИНА/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Иако пред кратко време е завршен процесот на имплементација во компанијата, она што како краткорочно подобрување можеме да го согледаме е – беспрекорното материјално работење. Со имплементацијата на PANTHEON во нашата компанија делумно се променија некои деловни процеси, работењето е повеќестепено, но ни е овозможена одлична обработка на податоците. Особено ни се допаѓа тоа што можеме да го следиме заокружувањето на целиот процес – од нарачка до крајна продажба.

Јосиф Таневски

Директор | ФАРМАХЕМ ДООЕЛ

X