PANTHEON Кориснички референци

Горди сме што повеќе од 20 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:ДИСТРИБУЦИЈА/УСЛУГИ/МАЛОПРОДАЖБА/ПРОИЗВОДСТВО

Точната и навремена следливоста на залихите како и едноставноста и брзината во работењето, се само дел од придобивките кои ДАДИ Компани ги доби со воведувањето на ЕРП Софтверот PANTHEON.

Даме Ристов

Извршен Директор | ДАДИ Компани

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:МЕДИЦИНА/УСЛУГИ/МАЛОПРОДАЖБА/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Со водење на дигитална архива на документи значително ни е подобрена работата во административниот дел, а преку автоматизираното книжење на целокупната документација добиваме навремени и точни податоци за тековното работење

Денис Марковски

Менаџер на големопродажба и малопродажба | МедикаПро

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:УСЛУГИ/МАЛОПРОДАЖБА

Од страна на моето сметководствено биро, работите се многу подобро организирани. Моите клиенти повеќе не ми носат документи еднаш месечно, туку јас можам да ги видам веднаш кога тие ги креираат. Моето сметководствено биро, веќе не е претрупано со хартија. Сите оригинални документи, ги гледаме дигитализирани, без потреба да трошиме од нашиот деловен простор!

Павлина С.Тодоровска

Раководител на Финансии во сметководствено биро | EUROVIA HOLDING, EUROVIA, ENERGO-VIA, DEMAK COOPERATION, NOTAR ARMIR SADIKI, EKO VENT, EKO VENT KOSOVO, UTILITA, SHIFT, MODIUM

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:УСЛУГИ/МАЛОПРОДАЖБА/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Моите клиенти со вклучување на услугата PANTHEON Cloud деловните процеси започнаа да ги администрираат, контролираат, но и да се информираат за сите значајни параметри, како што се менаџирање на залихите, точно определена локација на секој производ и известување за минималната залиха на одредени арикли.

Павлина С.Тодоровска

Раководител на финасии | EUROVIA HOLDING, EUROVIA, ENERGO-VIA, DEMAK COOPERATION, NOTAR ARMIR SADIKI, EKO VENT, EKO VENT KOSOVO, UTILITA, SHIFT, MODIUM

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

1 2
X