PANTHEON Кориснички референци

Горди сме што повеќе од 25 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО

Во нашата компанија направивме целосна интеграција на Pantheon, од финансово работење, плата, производство до материјално работење и нарачки. Во однос на старото решение, Pantheon ни ги исполни очекувањата, бидејќи добивме подобрување во процесот на производството, направивме интеграцијата со софтверот за да работиме преку мобилни уреди, добивме автоматизиран репортинг на дневно ниво, па се до репортинг на реализирани и нереализирани понуди.

Ристе Ристевски

Извршен Директор | ЛИОН

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ДИСТРИБУЦИЈА/УСЛУГИ/МАЛОПРОДАЖБА/ПРОИЗВОДСТВО

Точната и навремена следливоста на залихите како и едноставноста и брзината во работењето, се само дел од придобивките кои ДАДИ Компани ги доби со воведувањето на ЕРП Софтверот PANTHEON.

Даме Ристов

Извршен Директор | ДАДИ Компани

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО

PANTHEON Cloud услугата на моите клиенти им овозможи да ги прегледуваат тековните и минатите операции според критериумите избрани од корисникот, или според одделни деловни единици или оддели за производството, време, производи и слично.

Павлина С.Тодоровска

Сметководител | EUROVIA HOLDING, EUROVIA, ENERGO-VIA, DEMAK COOPERATION, NOTAR ARMIR SADIKI, EKO VENT, EKO VENT KOSOVO, UTILITA, SHIFT, MODIUM

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Со воведувањето на PANTHEON успеавме да ги поврземе сите процеси и функции во компанијата. Ја постигнавме бараната ефикасност и ги намаливме трошоците за непотребна залиха.

Сашо Чатлески

Генерален Директор | ДПТ 6МАЈ

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

1 2
X