PANTHEON Кориснички референци

Горди сме што повеќе од 20 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО

PANTHEON Cloud услугата на моите клиенти им овозможи да ги прегледуваат тековните и минатите операции според критериумите избрани од корисникот, или според одделни деловни единици или оддели за производството, време, производи и слично.

Павлина С.Тодоровска

Сметководител | EUROVIA HOLDING, EUROVIA, ENERGO-VIA, DEMAK COOPERATION, NOTAR ARMIR SADIKI, EKO VENT, EKO VENT KOSOVO, UTILITA, SHIFT, MODIUM

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Со воведувањето на PANTHEON успеавме да ги поврземе сите процеси и функции во компанијата. Ја постигнавме бараната ефикасност и ги намаливме трошоците за непотребна залиха.

Сашо Чатлески

Генерален Директор | ДПТ 6МАЈ

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/ОСТАНАТО

Со PANTHEON имаме детална анализа и следливост на производниот процес. Секторот за набавки во секое време располага со информациите за моменталните залихи, за суровините и материјалите кои се под нивната оптимална количина и автоматски ги евидентираме нарачките до добавувачите. Залихите ги водиме по сериски броеви и во секое време можеме да видиме залиха по рок на важења и количина.

Никола Ветаџокоски

Генерален Директор | Виталиа Никола ДОО

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО

Со воведувањето на PANTHEON, успеавме да ги оптимизираме сите процеси во компанијата. Работиме ефикасно, и ги намаливме трошоците на залиха.

Сергеј Андонов

Директор | ШИТКАРСКИ 02 дооел

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

1 2
X