PANTHEON Кориснички приказни

Горди сме што повеќе од 20 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО

PANTHEON je dovoljno širok da nam pruži kompletnu finansijsku podršku, dovoljno je transparentan i jednostavan za upotrebu. Datalab redovno obaveštava svoje kupce o ažuriranjima i pruža im odgovarajuću obuku.

Andreja Petrič

vođa finansija | Plastika Skaza

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Zbog visoke cene ulaznog materijala i prirode naših proizvoda, inicijalno smo tražili rešenje koje bi moglo da prilagodi materijalni deo poslovanja, obezbedi potpunu sledljivost i kontrolu zaliha. Kroz godine integrisali smo naše poslovanje u celinu i upravljamo procesima kalkulacija, ponuda, narudžbina, materijalnim poslovanjem i štampom radne dokumentacije, fakturisanja, finansijskog poslovanja i kadrova.

Ksenja Brelih Klincov

direktorka | Niro Steel d.o.o.

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО

Zaista smo zadovoljni odlukom da svoje celokupno poslovanje poverimo poslovno informacionom sistemu PANTHEON. Program omogućava kontrolu nad zalihama materijala i gotovih proizvoda, kalkulacijama, narudžbinama, radnom dokumentacijom, a uz to smo i poboljšali podršku kupcima i uspjeli postići pregled skladišta. Izrazito nam je pojednostavio i procese između robnog dela i računovodstva, tako da se ekipa može u većoj meri posvetiti upravljanju, a manje operativnom radu.

Mitja Kostanjevec

Član upravnog odbora | Finakos d.o.o.

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/Едукации

Со помош на PANTHEON, ние поврзуваме различни сегменти во една слика, што го подобрува увидот за целокупната финансиска состојба на компанијата.

Маја Стефковска

Раководител на Финансии | П.И.К. Ко Македонија

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

1 2
X