PANTHEON Кориснички референци

Горди сме што повеќе од 20 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Со воведувањето на PANTHEON успеавме да ги поврземе сите процеси и функции во компанијата. Ја постигнавме бараната ефикасност и ги намаливме трошоците за непотребна залиха.

Сашо Чатлески

Генерален Директор | ДПТ 6МАЈ

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/ОСТАНАТО

Со PANTHEON имаме детална анализа и следливост на производниот процес. Секторот за набавки во секое време располага со информациите за моменталните залихи, за суровините и материјалите кои се под нивната оптимална количина и автоматски ги евидентираме нарачките до добавувачите. Залихите ги водиме по сериски броеви и во секое време можеме да видиме залиха по рок на важења и количина.

Никола Ветаџокоски

Генерален Директор | Виталиа Никола ДОО

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО

Со воведувањето на PANTHEON, успеавме да ги оптимизираме сите процеси во компанијата. Работиме ефикасно, и ги намаливме трошоците на залиха.

Сергеј Андонов

Директор | ШИТКАРСКИ 02 дооел

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/Едукации

Со помош на PANTHEON, ние поврзуваме различни сегменти во една слика, што го подобрува увидот за целокупната финансиска состојба на компанијата.

Маја Стефковска

Раководител на Финансии | П.И.К. Ко Македонија

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

1 2
X