PANTHEON Кориснички референци

Горди сме што повеќе од 25 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:МЕДИЦИНА/УСЛУГИ/МАЛОПРОДАЖБА/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Со водење на дигитална архива на документи значително ни е подобрена работата во административниот дел, а преку автоматизираното книжење на целокупната документација добиваме навремени и точни податоци за тековното работење

Денис Марковски

Менаџер на големопродажба и малопродажба | МедикаПро

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:УСЛУГИ/МАЛОПРОДАЖБА/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Моите клиенти со вклучување на услугата PANTHEON Cloud деловните процеси започнаа да ги администрираат, контролираат, но и да се информираат за сите значајни параметри, како што се менаџирање на залихите, точно определена локација на секој производ и известување за минималната залиха на одредени арикли.

Павлина С.Тодоровска

Раководител на финасии | EUROVIA HOLDING, EUROVIA, ENERGO-VIA, DEMAK COOPERATION, NOTAR ARMIR SADIKI, EKO VENT, EKO VENT KOSOVO, UTILITA, SHIFT, MODIUM

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Со воведувањето на PANTHEON успеавме да ги поврземе сите процеси и функции во компанијата. Ја постигнавме бараната ефикасност и ги намаливме трошоците за непотребна залиха.

Сашо Чатлески

Генерален Директор | ДПТ 6МАЈ

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:МЕДИЦИНА/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Иако пред кратко време е завршен процесот на имплементација во компанијата, она што како краткорочно подобрување можеме да го согледаме е – беспрекорното материјално работење. Со имплементацијата на PANTHEON во нашата компанија делумно се променија некои деловни процеси, работењето е повеќестепено, но ни е овозможена одлична обработка на податоците. Особено ни се допаѓа тоа што можеме да го следиме заокружувањето на целиот процес – од нарачка до крајна продажба.

Јосиф Таневски

Директор | ФАРМАХЕМ ДООЕЛ

1 2
X