PANTHEON Кориснички референци

Горди сме што повеќе од 20 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:УСЛУГИ/МАЛОПРОДАЖБА/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Моите клиенти со вклучување на услугата PANTHEON Cloud деловните процеси започнаа да ги администрираат, контролираат, но и да се информираат за сите значајни параметри, како што се менаџирање на залихите, точно определена локација на секој производ и известување за минималната залиха на одредени арикли.

Павлина С.Тодоровска

Раководител на финасии | EUROVIA HOLDING, EUROVIA, ENERGO-VIA, DEMAK COOPERATION, NOTAR ARMIR SADIKI, EKO VENT, EKO VENT KOSOVO, UTILITA, SHIFT, MODIUM

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:ПРОИЗВОДСТВО/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Со воведувањето на PANTHEON успеавме да ги поврземе сите процеси и функции во компанијата. Ја постигнавме бараната ефикасност и ги намаливме трошоците за непотребна залиха.

Сашо Чатлески

Генерален Директор | ДПТ 6МАЈ

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:МЕДИЦИНА/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Иако пред кратко време е завршен процесот на имплементација во компанијата, она што како краткорочно подобрување можеме да го согледаме е – беспрекорното материјално работење. Со имплементацијата на PANTHEON во нашата компанија делумно се променија некои деловни процеси, работењето е повеќестепено, но ни е овозможена одлична обработка на податоците. Особено ни се допаѓа тоа што можеме да го следиме заокружувањето на целиот процес – од нарачка до крајна продажба.

Јосиф Таневски

Директор | ФАРМАХЕМ ДООЕЛ

Категорија:МАЛОПРОДАЖБА/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Централизиран и брз преглед на вработените во Рома Компани обезбедува добар увид во бизнисот, што е важно за успешното деловно одлучување, овозможувајќи им брзо да реагираат на барањата на пазарот, а многу полесно е да се направат важни стратешки одлуки и со тоа да се планира на подолг временски период.

Александар Цветковиќ

Администратор | Рома Компани, Србија

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

X