PANTHEON Кориснички референци

Горди сме што повеќе од 25 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:СМЕТКОВОДСТВО

Со PANTHEON ЕРП ја подобривме нашата точност на известувања и го намаливме времето поминато за усогласување на информациите од различни извори.

Емир Касами

Управител | Касами Сметководство - Kasami Finances

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:СМЕТКОВОДСТВО

Консултантите од Даталаб ни направија комплетната обука за користење на програмот и подесување согласно нашите потреби и потребите на нашите клиенти. Јас и моите вработени сме многу задоволни од нивната професионалност и трпеливост.

Христо Николовски

Сопственик | ХРИСО СМЕТКОВОСТВО

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:СМЕТКОВОДСТВО

Синхронираноста со моите клиенти во Real Time е мојата нај моќна алатка за да им ја покажам целосно грижата и важноста на нивната документација, да е прокнижена во истиот момент на нивна изработка. Со овој технички начин на поврзаност овозможен од Даталаб сите мои клиенти чувствуваат како да сум во нивната Компанија, дел од нивниот тим.

Павлина С.Тодоровска

Директор во | Премиум Смарт Акаунтинг

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Категорија:УСЛУГИ/СМЕТКОВОДСТВО/ОСТАНАТО

Во нашето досегашно искуство во користење на PANTHEON повеќе од 10 години значително ја подобривме ефикасноста во нашето работење , добивме попрецизни и усогласени информации, a нашите клинети се позадоволни и во се поголем број го применуваат PANTHEON во своето работење.

Јована Спасиќ

Сопственик | ВЕГГА ДОО, Куманово

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

1 2
X