Како да ја подобрите наплатата?

10 Авг 2023

Со аплицирање на контакт формата, бесплатно ќе го превземете видеото од оддржаниот вебинар – „Како да ја подобрите наплатата“?

Проблемот со наплата е еден од најголемите проблеми на компаниите во Македонија. Со просечно 125 дена задоцето плаќање, кое во помалите компании доаѓа и до 180 дена задоцнето плаќање, проблемот на НАПЛАТАТА станува прашање за преживување.

Преку технологијата и работните процедури – работиме заедно со Вас, за да обезбедиме ефикасни процедури за наплата, кои вклучуваат:

 • Процедура за телефонско јавување за наплата
 • Процедура за потсетување преку СМС
 • Процедура за e-mail потсетувања, опомени, опомени пред тужба
 • Блокирање на компаниите / лимитирање на долгот

Технологијата и тренингот можат значително да ја подобрат наплатата, што е еден од најчестите проблеми во Македонија и во соседните држави. Тимот на Даталаб, успешно имплементираше нова процедура за наплата во голем број компании. Преку нашето даталафење со вашето омилено кафе, сакаме корисниците се запознаваат со техниките и процедурите за подобрување на процесот на наплатата на побарувања.

Предавач: Сашо Јовановски – Директор на Даталаб МК

 

*** За повеќе информации како да спроведете успешна наплата и во вашата компанија јавете се на 02 3079 231

,

Како да ja подготвиме платата и други видови на исплати во PANTHEON?

21 Фев 2023

Како да ги подготвиме сите потребни податоци за пресметка на плата или пак, други видови на исплати во PANTHEON? Како да го следиме и евидентираме отсуството на вработените, како да го следиме работното време на нашите вработени или пак да ги следиме задолжените основни средства?

За повеќе да научите, ние ви подготвивме онлајн видео каде ќе можете да погледнете што се ни нуди модулот Кадри во програмот PANTHEON.

Содржина:

 • Општи податоци за вработените
 • Внес на ново работно место во шифрарник на работни места и поврзување со персонални мапи
 • Подготовка на податоци за пресметка на плата и други видови на исплати
 • Водење на евиденција за образованието на вработените
 • Следење на инвалидност и здравствен статус на вработените
 • Следење и евиденција на отсуство на вработени
 • Управување со заштитни средства
 • Спроведување на договори и други документи, награди, дисциплински мерки за вработени
 • Следење на работно време на вработени
 • Следење на задолжување со основни средства(пр. Компјутери, мобилни телефони итн)…

Сигурното деловно управување со PANTHEON ги штити вашите инвестиции.

Доколку ви се потребни повеќе информации за програмот PANTHEON, слободно контактирајте не на 02 3079 231 или пишете ни на info@datalab.com.mk.

,

Видео: ”Финансии во PANTHEON”

25 Јан 2023

Од обични извештаи до прецизни прогнози со напреден програм

Со деловна програма ги централизираме податоците од различни оддели, филијали и одржуваме целосна контрола врз бизнисот.

Можете ли да ги спремите сите извештаи, биланси и анализи со само неколку кликања?
Дали вашата напредна деловна анализа ви овозможува секогаш да ги имате одговорите во вашите раце?
Дали вашето деловно решение ги штити вашите инвестиции?

Како една деловна програма го олеснува работењето на сметководителите?

 • Секогаш треба да имате комплетен преглед врз работењето
 • Користите еден систем, а одржувате контрола над сите клиенти
 • Ефикасно управувате со побарувањата и обврските
 • Лесен увид во тековната состојба, пресметка на затезна камата, испраќање потсетници и повратни информации
 • Автоматско книжење
 • Книжењето треба да го извршувате прецизно, ажурно, брзо и без грешки
 • Креирањето на извештаи и анализи да го правите со еден клик
 • Креирајте, извезувајте и доставувајте извештаи директно од програмот
 • Секогаш да сте во контакт со клиентите

Ние Ви подготвивме БЕСПЛАТНО видео „Финансии во PANTHEON“, каде ќе се запознаете со:

 • Контен план, подесувања во контен план, прилагодување на системот
 • Подесувања на автоматски книжење
 • Автоматско и рачно книжење
 • Рачно книжење
 • Контрола на автоматски книжења
 • Поставување на вид на документ во главна книга
 • Примери во преглед на книжења…..

 

Доколку ви се потребни повеќе информации за програмот PANTHEON, слободно контактирајте не на 02 3079 231 или пишете ни на info@datalab.com.mk.

,

Видео: Како со PANTHEON до лесен Заклучок на година?

2 Дек 2022

Тимот на Даталаб, Ви подготви бесплатна видео-снимка каде во неколку чекори лесно ќе направите „Заклучок на година“ и ќе си го олесните работењето со PANTHEON.

Содржина:

 • што претставува деловниот процес,
 • како ќе ви се забрза работењето,
 • како ќе ви се подобри квалитетот на работата,
 • како ќе ги намалите трошоците,
 • како до подобра контрола на сите процеси во компанијата,
 • како до полесен и побрз пристап до сите податоци,
 • како до подобрена продуктивност на вработените

 

За повеќе информации, контактирајте не на 02 3079 231 или пишете ни меил на marija.nikolovska@datalab.com.mk

 

,

Пресметка на плати во PANTHEON

6 Окт 2021

Сакате побрзо и прецизно да ја пресметувате платата? Сакате да го поедноставите работењето со помош на сите законски обрасци и исписи?

Деловниот програм PANTHEON се одликува со исклучителна прилагодливост, што овозможува пресметки за различни типови на претпријатија, работни односи, основни и дополнителни исплати и плаќања за нив.

Исто така, овозможена е едноставна пресметка на плата и еднократен внес на податоци.

PANTHEON автоматски ги пренесува податоците во однос на отсуство и присуство на работно место, плаќање на провизија, кредити, плаќање чланарини за синдикат, патни налози и други видови на задршки. Кога сите податоци се на едно место, пресметката на плата се одвива брзо и лесно.

Како дел од пресметеката за плата, на располагање ги имаме сите законски обрасци, како и голем број на други прописи, кои помагаат да се прикаже рекапитулацијата на придонеси, заработки, пресметки, кредити, шифри на налози за плаќање, годишен картон на вработени, картица на вработени за кои се плаќа дополнитено осигурување и др.

Содржина на видеото:

 • Администраторска конзола – начин на пресметка на платата
 • Персонални мапи – основни податоци за пресметка на платата
  – основни податоци
  – работна книшка
  – параметри за пресметка на платата
  – полиња по желба
  – видови пресметки
 • Подесувања/ Вработени/ Плата:
  – просечна плата
  – шифрарник на придонеси
  – даноци на заработувачка
  – шифрарник на видови работа
  – шифрарник на видови на заработка
 • Видови на документи за плата
 • Подготовка за пресметка на плата и креирање на фајл за увоз во МПИН
 • Книжење на плата
 • Извештаи

 

Нарачајте го видеото преку нашата контакт форма, каде ќе ги оставите вашите лични податоци.
Штом ја платите фактурата, ние ќе ви го доставиме видеото онлајн.

За сите прашања контактирајте не на 070/ 360 749 или пишете ми меил на marija.nikolovska@datalab.com.mk

Дознајте како да внесете нови отсутности во Календарот за следење во PANTHEON?

21 Мај 2021

Сигурно се прашувате како се внесуваат нови отсутности во Календарот за следење на отсутности во PANTHEON? 

Затоа за вас спремивме нова видео-снимка, од веќе оддржаниот вебинар, каде нашиот консултант за поддршка Александра Стојановска ќе Ви објасни што се Ви нуди модулот кадри и персонални мапи.

Содржина:

 • како се внесува нова отсутност
 • како се водат годишни одмори
 • сите видови на отсутности кај вработените….

Со аплицирање на контакт формата, ова видео бесплатно ќе можете да го добиете на вашиот меил. За повеќе информации, како и закажување на дополнителна обука, контактирајте не на 02 3079 231 или пишете ми меил на marija.nikolovska@datalab.com.mk

 

 

, ,

Како да одберете вистински Cloud провајдер?

27 Фев 2020

Дознајте што Ви е потребно при избор на Cloud провајдер:

 • Зошто е важно податоците да бидат поставени на cloud?
 • Дали вашиот провајдер гарантира безбедност на податоците?
 • Зошто е важно архивирање на резервна копија?
 • Дали провајдерот Ви нуди можност да ги превземете информациите во било кое време?

,

Како лесно да ја пресметате платата?

27 Фев 2020

Превземете го видеото и дознајте како:

 • да бидете сигурни дека сите постапки се во согласност со законот,
 • како да го олесните работењето и да го скратите времето за да ги подготвите платите,
 • како да направите извоз на TXT FICE и увоз во MPIN
 • како на внесете отсутности во персоналната мапа
 • како да додадете останати заработки во времето
 • како да пресметате рекапитулација на плата и спецификација на платата и придонесите
 • како да направите известување за работа на празник или пак за ноќна работа