PANTHEON Кориснички референци

Горди сме што повеќе од 25 години, PANTHEON е неопходен дел од секојдневниот живот на исклучителни поединци и компании низ Југоисточна Европа. Вашиот успех е мерка со која го мериме нашиот успех. Запознајте ги нашите корисници.

Категорија:МЕДИЦИНА/ОСТАНАТО/ГОЛЕМОПРОДАЖБА

Иако пред кратко време е завршен процесот на имплементација во компанијата, она што како краткорочно подобрување можеме да го согледаме е – беспрекорното материјално работење. Со имплементацијата на PANTHEON во нашата компанија делумно се променија некои деловни процеси, работењето е повеќестепено, но ни е овозможена одлична обработка на податоците. Особено ни се допаѓа тоа што можеме да го следиме заокружувањето на целиот процес – од нарачка до крајна продажба.

Јосиф Таневски

Директор | ФАРМАХЕМ ДООЕЛ

1 2
X