PANTHEON Specific Solutions

Додатни Даталаб решенија за специфични области на работење

Заради специфичните потреби на корисниците за PANTHEON на располагање се голем број вертикални решенија, развиени од страна на Даталаб, како и од независни партнерски претпријатија. Така корисниците може да го надоградуваат и дополнуваат својот PANTHEON со специфични решенија.

Дополнителни PANTHEON решенија

Datalab CHRONOS

 

Даталаб CHRONOS

Програмски систем, кој го снима потрошеното време на вработените.

Даталаб OTOS

 

Даталаб OTOS

Програмски пакет за автоматска синхронизација на базата на податоци за PANTHEON.

PANTHEON Shake

 

PANTHEON Shake

Архивски систем за чување електронски документи.

ПАНТЕОН Vet

 

PANTHEON Vet

Програмска надоградба за ветеринарни амбуланти на основа на PANTHEON.

Побарајте не на 02 3079 231

Доколку сакате да дознаете нешто повеќе за дополнителните решенија на Даталаб, секогаш сме Ви на располагање! Побарајте не или испратете прашање по пат на епошта.

X